Audity

Softwarový audit

Ověříme legálnost veškerého software na všech počítačích a serverech ve vaší firmě. Během softwarového auditu odhalíme např. používání více kopií než na kolik je zakoupena licence, svévolné nainstalování nelegálního software nedisciplinovaným zaměstnancem, zjistíme neaktuální (nepoužívaný) software.

Závěrem auditu je seznam chybějících licencí a návrh nejvhodnějšího řešení dané situace. V mnoha případech je závěrem auditu i doporučení změny formy licence na jinou, finančně výhodnější.

Věděli jste, že pokud máte na počítačích software, na který nemáte platné licence, v ČR se jedná o trestný čin porušení autorského zákona. Při škodě do 200 000,- Kč hrozí pokuta až do výše 2 000 000,- Kč a propadnutí věci. Při škodě nad 200 000,- Kč až odnětí svobody na 2 roky, pokuta do 2 000 000,- Kč a propadnutí věci.

 

 

Hardwarový audit

Hardwarový audit slouží ke zjištění stávajícího stavu vašeho hardware, sleduje závady a následující opravy. Tento audit je vhodný při rozhodování, zda nakoupit nový hardware nebo bude finančně výhodnější modernizovat a opravovat stávající IT zařízení.

Výsledkem HW auditu je i detailní evidenci hardware. To Vám usnadní rozhodování v případě plánování nebo rozšiřování Vašeho IT.